PRODUKTY MMCC
Dexcel
DEXCEL BIO 3000 L
Prostriedok na čistenie povrchov, odstraňovanie starého náteru, malieb, omietok a lakov
(255.86 kb)
DEXCEL D 255
Čistiaca kvapalina s vysokou rýchlosťou odparovania pre farby a atramenty
(49.15 kb)
DEXCEL D 285
Čistiaca kvapalina s optimálnou rýchlosťou odparovania pre farby a atramenty
(49.25 kb)
DEXCEL D 312
Čistiaca kvapalina na odstraňovanie dechtu a asfaltov - náhrada za chlórované rozpúšťadlá
(292.05 kb)
DEXCEL SL 30
Čistiaca azeotrópna kvapalina použiteľná aj v potravinárstve - náhrada za xylén a MEK zmesi
(48.97 kb)
DEXCEL SL 30 DA
Čistiaca kvapalina úplne bez zlúčenín škodlivých zdraviu a životnému prostrediu - náhrada za MIBK
(49.46 kb)
DEXCEL SL 50
Čistiaca kvapalina na atramenty v tlačiarenstve a v procese gravírovania
(393.37 kb)
DEXCEL SL 70
Univerzálna čistiaca kvapalina na atramenty, farby, laky, živice a lepidlá
(392.99 kb)
DEXCEL SL 80
Čistiaca kvapalina na nezosieťované polyméry
(49.19 kb)
DEXCEL SERIMAX R
Čistiaca kvapalina na sieťotlačové filmy - náhrada za ketóny, acetáty a aromatické látky
(49.91 kb)
DEXCEL SNPE
Čistiaca kvapalina na polyestery - náhrada za ketóny
(445.93 kb)
DEXCEL STS 99
Čistiaca a riediaca kvapalina na zosieťované polyméry - náhrada za NMP
(396.5 kb)
DECXEL REV 85 G
Gélový odstraňovač farieb a živíc - náhrada za zlúčeniny s metylénchloridom
(370.39 kb)
DECXEL REV 85 L
Odstraňovač farieb a živíc - náhrada za výrobky obsahujúce metylénchlorid
(367.88 kb)
DEXCEL BIO 3000 L
Prostriedok na čistenie povrchov, odstraňovanie starého náteru malieb, omietok, lakov.
(255.86 kb)