SERVIS
 • Asistencia pri zavádzaní produktov do výroby
 • Spracovanie špeciálnych produktov na objednávku klienta
 • Zhotovovanie chemických analýz
 • Vlastné analytické laboratórium
 • Projektovanie a návrh dekoratívnych prvkov
 • Služby technickej asistencie v zhode s predpísanými právami
 • Prevádzanie technických školení
 • Laboratórna a chemická kontrola
 • Tlmočenie
 • Podrobné technické listy produktov
 • Firma MMCC tiež disponuje špeciálnymi priestormi o povrchu 1000m2 slúžiacim na sledovanie realizácie zákazok, prevádzanie školení personálu i pracovníkov klientov