O FIRME

Naša firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996 v oblasti predaja chemo-technických produktov určených pre opravu, výrobu a údržbu.

Sme výhradným dovozcom produktov MMCC - Microchem pre Slovenskú a Ukrajinskú republiku.

Predaj produktov je zabezpečený prostredníctvom obchodných zástupcov v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky.

O firme Microchem

Základné informácie
  • Založená v roku 1990
  • Zamestnáva: 116 ľudí
  • Rozloha firmy: 44,000 m2
  • Rozloha výroby: 17,900 m2
  • Rozloha laboratórií: 700 m2
  • Administratívna plocha: 1,000 m2
  • Kapacita uskladnenia surovín: 1,600 ton
  • Počet patentov: 17