PRODUKTY MMCC
Odmasťovače bez VOC
BIOSANE T 3000
Technický odmasťovač bez VOC - absolútne bezpečná náhrada za trichlór, perchlór a benzíny
(468.54 kb)
BIOSTAR 1000
Emulzia špeciálne na spálený uhlík a decht
(301.02 kb)
BIOSANE T 212
Vysokotechnologický odmasťovač "HIGH TECH"
(223.48 kb)
BIOSANE TE 213 A
Odmasťovač za studena pre elektroniku a optiku
(392.2 kb)
BIOSANE T 214
Nehorľavý odmasťovač
(267.65 kb)
BIOSANE T 215
Nehorľavý odmasťovač - priama náhrada Trichloro-1,1,1,-etánu, CFC 113
(299.88 kb)
BIOSANE T 216
Nehorľavý, nevýbušný odmasťovač bez zápachu v HIGH - TECHpriemysle, ako náhrada metylén-chloridu, trichlóretylénu a hydrochlorofluórokarbónov
(86.9 kb)
BIOSANE T 222
Odmasťovač a čistič za studena ako náhrada chlórových rozpúšťadiel
(255.29 kb)
BIOSANE SR 84
Odmasťovač za studena bez chlóru
(147.62 kb)
BIOSANE N 95
Izotropický odmasťovač bez chlóru
(199.06 kb)
BIOSANE N 57 R
Silný odmasťovač za studena s atestom pre styk s potravinami
(309.56 kb)
BIOSANE N 32
Silný odmasťovač za studena, bez zápachu a chlóru s atestom pre styk s potravinami
(317.98 kb)
BIOSANE DESODO 50
Odmasťovač za studena bez zápachu a chlóru s atestom pre styk s potravinami
(291.34 kb)
BIOSANE ECO 60 R
Odmasťovač za studena bez chlóru, ako náhrada za trichlór, perchlór a benzíny
(402.79 kb)
BIOSANE ECO35
Odmasťovač za studena - rieši nežiaduce účinky toxicity a nežiaduceho vplyvu na životné prostredie
(401.82 kb)
BIOSANE ECO 35 NDA
Odmasťovač bez chlóru s antikoróznou ochranou
(207.4 kb)
BIOSANE DW 60
Hydrofóbny odmasťovač bez chlóru s antikoróznou ochranou
(216.85 kb)
BIOSANE DSP 30
Extra rýchly bezozbytkový odmasťovač za studena, bez zápachu a chlóru s atestom pre styk s potravinami
(265.41 kb)
BIOSANE DSP 66
Úplne bezzápachový odmasťovač pre styk s potravinam
(69.07 kb)
BIOSANE DSP 50
Úplne bezzápachový odmasťovač pre styk s potravinami
(68.78 kb)
BIOSANE BIO 2000
ČISTIACA A ODMASŤOVACIA BIOTECHNOLOGICKÁ KVAPALINA BEZ VOC, ZÁPACHU, NEHORĽAVÁ 100% BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÁ
(405.05 kb)
BIOSANE BIO 2000 E
ČISTIČ A ODMASŤOVAČ BEZ UHĽOVODÍKOV
(405.05 kb)
Biosane T 218
Nehorľavý odmasťovač čistič
(716.84 kb)
BIOSANE BIO 2050
BIOSANE BIO 2050 je odmasťovacia kvapalina vyrobená na báze rastlinných olejov
(442.27 kb)